^

Υγεία

Εκτίμηση της σοβαρότητας του τραυματισμού

, Ιατρικός συντάκτης
Τελευταία επισκόπηση: 24.06.2018
Fact-checked
х

Όλα τα περιεχόμενα του iLive ελέγχονται ιατρικά ή ελέγχονται για να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ακριβέστερη ακρίβεια.

Έχουμε αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές προμήθειας και συνδέουμε μόνο με αξιόπιστους δικτυακούς τόπους πολυμέσων, ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και, όπου είναι δυνατόν, ιατρικά επισκοπικά μελέτες. Σημειώστε ότι οι αριθμοί στις παρενθέσεις ([1], [2], κλπ.) Είναι σύνδεσμοι με τις οποίες μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτές τις μελέτες.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιο από το περιεχόμενό μας είναι ανακριβές, παρωχημένο ή αμφισβητήσιμο, παρακαλώ επιλέξτε το και πατήστε Ctrl + Enter.

Κλίμακα αξιολόγησης της ζημίας

Trauma Score (Champion Α. Κ.ά., 1981)

Η κλίμακα αξιολόγησης του τραύματος αξιολογεί τις βασικές φυσιολογικές παραμέτρους, μια αλλαγή στην οποία, μετά το τραύμα, επιτρέπει την ταυτοποίηση των ασθενών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η κλίμακα αποτελείται από πέντε κύρια ζωτικά σημεία: αναπνευστικό ρυθμό, τη φύση της αναπνοής, η συστολική πίεση του αίματος, τριχοειδή πλήρωση του χρόνου, Γλασκώβη κώμα κλίμακας (GCS).

Παράμετροι Χαρακτηριστικά Σημεία
Τριχοειδής χρόνος πλήρωσης

Άτακτος

2

Καθυστέρηση

1

Λείπει

0

Κλίμακα Coma Γλασκόβης

14-15

5

11-13

4

8-10

3

5-7

2

3-4

1

Συχνότητα αναπνοής

> 36 ανά λεπτό

2

25-35 ανά λεπτό

3

10-24 ανά λεπτό

4

0-9 ανά λεπτό

1

Λείπει

0

Η φύση της αναπνοής

Κανονικό

1

Επιφανειακή

0

Διαλείπουσα

0

Συστολική αρτηριακή πίεση, mm Hg. Art.

> 90 mm Hg. Art.

4

70-89 mm Hg. Art.

3

50-69 mm Hg. Art.

2

0-49 mm Hg. Art.

1

Έλλειψη παλμού

0

Η βαθμολογία στην κλίμακα τραυματισμού γίνεται με άθροιση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πέντε χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται παραπάνω. Το μέγιστο σκορ είναι 16 πόντοι και το ελάχιστο σκορ είναι 1 βαθμός.

Ο αντίκτυπος της αξιολόγησης στην κλίμακα τραυματισμών (PI) σχετικά με την πιθανότητα επιβίωσης (BB) παρουσιάζεται παρακάτω.

PC

16

15η

14ο

13ο

12η

11ο

10

9ο

8ο

7ο

6ο

4

3

2

1

BB

99

98

95

91

83

71

55

37

22

12η

07

04

02

01

0

Τροποποιημένη κλίμακα αξιολόγησης της ζημίας

Αναθεωρημένη βαθμολογία τραύματος (RTS) (Champion HR et αϊ., 1986)

Μια τροποποιημένη κλίμακα για την αξιολόγηση του τραύματος χρησιμοποιείται συχνά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με μεγάλο αριθμό θυμάτων στη σκηνή.

Παράμετροι

Χαρακτηριστικά

Σημεία

Συχνότητα αναπνοής

10-29 ανά λεπτό

4

> 29 ανά λεπτό

3

6-9 ανά λεπτό

2

1-5 ανά λεπτό

1

0

0

Συστολική αρτηριακή πίεση

> 89 mm Hg. Art.

4

76-89 mm Hg. Art.

3

50-75 mm Hg. Art.

2

1-49 mm Hg. Art.

1

0

0

Κλίμακα Coma Γλασκόβης

13-15

4

9-12

3

6-8

2

4-5

1

3

0

Μια αξιολόγηση της κλίμακας τροποποιημένης βλάβης πραγματοποιείται με αθροιστικά τα αποτελέσματα για κάθε μεμονωμένο γνώρισμα.

Η μέγιστη βαθμολογία (που αντανακλά τον βαθμό της μέγιστης βλάβης) είναι 12 βαθμοί και η ελάχιστη (ελάχιστη ζημιά) είναι 0.

Κατά την αξιολόγηση <11 βαθμών, το τραύμα είναι δυνητικά επικίνδυνο και οι ασθενείς αυτοί πρέπει να νοσηλεύονται σε εξειδικευμένα τμήματα. 3.

Δείκτης τραυματισμών

Δείκτης τραύματος (Kirkpatric JR, Youmans RL, 1971)

Παράμετροι

Χαρακτηριστικά

Σημεία

Κεφαλάρι ή λαιμός

6ο

Περιοχή ζημιών

Στήθος ή στομάχι

4

Πίσω

3

Δέρμα ή άκρα

1

Μικτό τραύμα

6ο

Τύπος ζημίας

Αμβλύ τραύμα

4

Μάτι τραύμα

3

Ρήξη ή μελανιασμός

1

Έλλειψη παλμού

6ο

ΑΠΟ <80 HR> 140

4

Καρδιαγγειακό σύστημα

ΑΠΟ <100 καρδιακή συχνότητα> 100

3

Εξωτερική αιμορραγία

1

Κανονικά

0

Κόμμα

6ο

Κεντρικό νευρικό σύστημα

Απώλεια ευαισθησίας και κίνησης

4

Σόπορ

3

Άγνοια

1

Κανονικά

0

Έλλειψη αναπνοής και κυάνωση

6ο

Η παρουσία της αναρρόφησης

4

Αναπνευστικό σύστημα

Παραβίαση του ρυθμού της αναπνοής και της αιμόπτυσης

3

Πόνος στο στήθος

1

Κανονικά

0

Ο δείκτης τραυματισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταχεία αξιολόγηση ασθενών με τραυματικό τραυματισμό.

Διαβάθμιση της σοβαρότητας της βλάβης:

Η ελάχιστη ζημιά είναι 1 βαθμός.

Βλάβη μέτριας βαρύτητας - 3-4 βαθμοί.

Σοβαρή ζημιά - 6 βαθμοί.

Η βαθμολογία για τον δείκτη τραυματισμού βασίζεται στην άθροιση των αποτελεσμάτων της μελέτης όλων των σημείων της κλίμακας. Το ελάχιστο σκορ είναι 2 πόντοι και το μέγιστο είναι 30. Κατά την αξιολόγηση περισσότερων από 7 βαθμών ο ασθενής πρέπει να νοσηλευτεί.

Nb!: Ο δείκτης τραυματισμού δεν αποσκοπεί στην εκτίμηση της σοβαρότητας των ασθενών με εγκαύματα.

Κλίμακα αξιολόγησης βαρύτητας CRAMS

Κλίμακα κλίμακας CRAMS (ClemmerT.P. Et αϊ., 1985)

Η κλίμακα CRAMS (κυκλοφορία, αναπνοή, κοιλιακή χώρα, κινητικότητα, ομιλία) βασίζεται σε 5 παραμέτρους, η ταχεία αξιολόγηση των οποίων μας επιτρέπει να εντοπίσουμε μια ομάδα ασθενών που χρειάζονται μεταφορά σε εξειδικευμένα τμήματα. Αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να ταξινομούμε ασθενείς που δεν χρειάζονται θεραπεία σε εξειδικευμένες μονάδες τραυμάτων. Η κλίμακα περιλαμβάνει πέντε κύριους δείκτες:

  1. Συστολική ΒΡ ή χρόνος τριχοειδούς πλήρωσης.
  2. Αναπνοή.
  3. Η φύση της βλάβης στο στήθος ή την κοιλιά.
  4. Δραστηριότητα κινητήρα.
  5. Αντίδραση ομιλίας. 
Παράμετροι Χαρακτηριστικά Σημεία
Συστολική αρτηριακή πίεση ή χρόνος πλήρωσης τριχοειδών αγγείων

AD> 100 mm. . Art. ή κανονικό χρόνο πλήρωσης τριχοειδών αγγείων

2

85

1

Πίεση αίματος <85 mm. . Art. ή έλλειψη τριχοειδούς πλήρωσης

0

Αναπνοή

Κανονικό

2

Μη φυσιολογικές (δύσκολες, αδύναμες, συχνές)> 35 ανά λεπτό

1

Λείπει

0

Η φύση της βλάβης στο στήθος ή την κοιλιά

Κοιλιακά ή θωρακικά τοιχώματα ανώδυνα

2

Κοιλιακά ή θωρακικά τοιχώματα ανώδυνα

1

Το κοιλιακό τοίχωμα είναι τεντωμένο, το θωρακικό τοίχωμα πλέει ή βαθιά διεισδύοντας τραύματα και των δύο κοιλοτήτων

0

Η αντίδραση του κινητήρα

Κανονικό

2

Μόνο στον πόνο

1

Λείπει

0

Αντίδραση ομιλίας

Σωστό

2

Μερικές ασαφείς λέξεις

1

Η ομιλία απουσιάζει

0

Εξάρτηση της θνησιμότητας από τη σοβαρότητα του τραυματισμού στην κλίμακα CRAMS

Βαρύτητα τραυματισμού σύμφωνα με την κλίμακα CRAMS

0

1

2

3

4

5

6ο

7ο

8ο

9ο

10

Θνησιμότητα,%

100

80

83

86

80

32

15η

3.3

0,5

0

0

Βαθμολογία CRAMS = Αποτελέσματα συστολικής αρτηριακής πίεσης ή χρόνου τριχοειδούς πλήρωσης + Αποτελέσματα μελέτης αναπνοής + Αξιολόγηση ζημιών + Αξιολόγηση κινητικής αντίδρασης + Αξιολόγηση παραγωγής ομιλίας.

Η μέγιστη βαθμολογία (που δείχνει τη μικρότερη ήττα) είναι 10 και το ελάχιστο σκορ (που δείχνει τη μεγαλύτερη ήττα) είναι 0 πόντοι.

Μια βαθμολογία <8 βαθμών υποδεικνύει σοβαρό τραύμα (οι ασθενείς χρειάζονται επείγουσα χειρουργική επέμβαση), και στην αξιολόγηση 5-9 βαθμών, εμφανίζονται μόνο ελάχιστες βλάβες.

Η συντομευμένη κλίμακα ζημιών

Συντομευμένη κλίμακα τραυματισμών (AIS) (Copes WS, Sacco WJ, Champion HR, Bain LW, 1969)

Η συντομευμένη (μικρή) κλίμακα ζημιών AIS είναι ένα σύστημα αξιολόγησης ζημιών που σας επιτρέπει να προσδιορίσετε με ακρίβεια τη βαρύτητα της βλάβης. Προτάθηκε για πρώτη φορά το 1969, αλλά προς το παρόν έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Οι τελευταίες αλλαγές έγιναν στην κλίμακα το 1990.

Οι ζημιές κατατάσσονται σε κλίμακα από 1 έως 6 σημεία, όπου 1 είναι η ελάχιστη ζημιά, 5 - βαριά και 6 - ανόμοιες με τη ζωή.

Βαθμολογίες AIS

Βλάβη

1

Εύκολα

2

Μεσαίο

3

Βαρύ

4

Πολύ βαρύ

5

Εξαιρετικά βαρύ

6ο

Τερματικό

trusted-source[1], [2], [3]

Βαθμός Σοβαρότητας Τραυματισμού (ISS) (Baker SP et al., 1974) 

Η βαθμολογία σοβαρότητας ISS είναι ένα ανατομικό σύστημα για την εκτίμηση της σοβαρότητας του τραυματισμού, το οποίο προτάθηκε για χρήση σε ασθενείς με πολλαπλές πληγές. Η βαθμολογία ISS βασίζεται σε διαβαθμίσεις σοβαρότητας ζημιών που χρησιμοποιούνται στην κλίμακα AIS και κατατάσσονται από 1 έως 5 σημεία:

  1. βαθμολογία - τραύμα με ήπια σοβαρότητα.
  2. βαθμολογία - τραύμα μέσου βαθμού βαρύτητας.
  3. βαθμολογία - δεν είναι απειλητική για τη ζωή τραυματισμό μέτριας σοβαρότητας.
  4. βαθμολογία - ένας απειλητικός για τη ζωή τραυματισμός με μεγάλη πιθανότητα επιβίωσης του ασθενούς.
  5. σημεία - ένα τραύμα ασυμβίβαστο με τη ζωή.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με την κλίμακα AIS, όλη η ζημιά εξαπλωθεί σε ανατομικές περιοχές (το κεφάλι και το λαιμό, το στήθος, την κοιλιά, τα άκρα και τη λεκάνη, εξωτερικές ζημιές) που ανέδειξε περιοχές με τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς.

Κατά την ανάλυση της βαρύτητας της βλάβης, χρησιμοποιείται μόνο η μέγιστη εκτίμηση βλαβών σε κάθε περιοχή του σώματος. Για τη συνολική αξιολόγηση της κλίμακας ISS, λαμβάνονται οι τρεις πιο πληγείσες περιοχές του σώματος, μετά τις οποίες κατανέμονται οι πιο σοβαρές βλάβες σε αυτές τις περιοχές και οι εκτιμήσεις τους είναι τετραγωνισμένες. Η συνολική βαθμολογία στην κλίμακα ISS είναι ίση με το άθροισμα των τετραγώνων των εκτιμήσεων των τριών πιο σοβαρών αλλοιώσεων. Ένα παράδειγμα του υπολογισμού της κλίμακας ISS παρουσιάζεται παρακάτω.

Ανατομική περιοχή

Περιγραφή των ζημιών

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση

Κεφάλι και λαιμός

Εγκεφαλική συστολή

3

9ο

Πρόσωπο

Καμία Ζημία

0

Στήθος

Πλαίσιο στήθους

4

16

Στομάχι

Μικρή συστολή του ήπατος

2

Σύνθετη σπληνική ρήξη

5

25

Άκρα και πύελο

Σπασμένο μηρό

3

Δέρμα, μαλακά υφάσματα

Καμία Ζημία

0

Συνολική βαθμολογία στην κλίμακα ISS

50

Η μέγιστη βαθμολογία στην κλίμακα ISS είναι 75 μονάδες και το ελάχιστο σκορ είναι μηδέν. Σε περίπτωση που τουλάχιστον μία ζημιά έχει εκτιμηθεί σε πέντε, η συνολική βαθμολογία στην κλίμακα ISS εκτιμάται αμέσως σε 75 μονάδες.

Η κλίμακα ISS είναι στην πραγματικότητα το μόνο ανατομικό σύστημα αξιολόγησης και συσχετίζεται στενά με τη θνησιμότητα, τη νοσηρότητα, την παραμονή στο νοσοκομείο και άλλα κριτήρια σοβαρότητας.

Συσχέτιση της θνησιμότητας με τη βαθμολογία ISS

Αξιολόγηση

Θνησιμότητα,% <49

Θνησιμότητα,% 50-69

Θνησιμότητα,%> 70

5

0

3

13ο

10

2

4

15η

15η

3

5

16

20

6ο

16

31

25

9ο

26ο

44

30

21

42

65

35

31

56

82

40

47

62

92

45

61

67

100

50

75

83

100

55

89

100

100

Ταυτόχρονα, παρά τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα της κλίμακας ISS, πρέπει να σημειωθεί ότι ένα λάθος στην εκτίμηση του βαθμού σοβαρότητας στην κλίμακα AIS μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα στη συνολική αξιολόγηση της ISS. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι διάφοροι τραυματισμοί μπορούν να πάρουν την ίδια βαθμολογία στην κλίμακα ISS, ενώ η επίδραση της περιοχής βλάβης στο τελικό σκορ της κλίμακας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Επιπλέον, η κλίμακα ISS δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταξινόμηση των θυμάτων, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις η τελική διάγνωση δεν μπορεί πάντα να πραγματοποιηθεί χωρίς λεπτομερή εξέταση ασθενούς ή χειρουργική επέμβαση.

Κλίμακα για την αξιολόγηση της σοβαρότητας τραυματισμού και τραυματισμού

Τραύμα και βαθμός τραυματισμού τραυματισμού (TRISS) (Boyd CR, Toison ΜΑ, Copes WS, 1987)

Η κλίμακα για την αξιολόγηση της σοβαρότητας των τραυματισμών και των τραυματισμών αναπτύχθηκε για να προσδιοριστεί η ποσότητα της απαραίτητης φροντίδας τραυμάτων σε ασθενείς με σοβαρά τραύματα, προβλέποντας την επιβίωση.

Είναι σχεδιασμένο για χρήση σε μικρά νοσοκομεία για να αξιολογήσει την ποιότητα της περίθαλψης ή να συγκρίνει τα αποτελέσματα σε διάφορες εγκαταστάσεις υγείας.

Η κλίμακα αντιπροσωπεύεται από τρεις υποκλίμακες (τροποποιημένη κλίμακα τραυματισμού RTS, κλίμακα ISS, κλίμακα ηλικίας ασθενούς) και συντελεστές για αμβλύ και διεισδυτική πληγή.

Η αξιολόγηση της τροποποιημένης κλίμακας τραυματισμού RTS πραγματοποιείται κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο και στην κλίμακα της ISS - μετά τη διάγνωση της βλάβης.

Τα συστατικά της τροποποιημένης κλίμακας τραυματισμών (RTS)

Παράμετροι

Χαρακτηριστικά

Σημεία

Η κλίμακα των κομματιών της Γλασκώβης

13-15

4

9-12

3

6-8

2

4-5

1

3

0

Συστολική αρτηριακή πίεση

> 89

4

76-89

3

50 75

2

1-49

1

0

0

Συχνότητα αναπνοής

10-29

4

> 29

3

6-9

2

1-5

1

0

0

Συνολικά τραυματισμό τροποποιημένη κλίμακα RTS = = (0,9368 x σημεία για την αξιολόγηση της κλίμακας Γλασκόβης) + (0,7326 χ σημεία για την συστολική πίεση του αίματος) + (0,2908 χ βαθμοί για BH).

Συνολική βαθμολογία της βλάβης κλίμακας σοβαρότητας ISS = πρώτη μέγιστη βαθμολογία σε IIS2 κλίμακα + δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα IIS2 + Η τρίτη υψηλότερη βαθμολογία κλίμακας ISS2.

Η μέγιστη βαθμολογία για το ISS είναι 75 μονάδες.

Εκτίμηση της ηλικίας του ασθενούς

Ηλικία, χρόνια

Σημεία

<54

0

> 55

1

Συντελεστές για τον υπολογισμό της εξίσωσης TRISS

Έρευνα

Τύπος τραυματισμού

Συντελεστής

Σημασία

Οι συντελεστές που λαμβάνονται στη μελέτη MT08 *

Ντροπή

IN

-1.2470

Β1

0,9544

Β2

-0,0768

CW

-1.9.052

Διεισδύοντας

IN

-0.6029

Β1

1.1430

Β2

-0,1516

CW

-2.6676

Συντελεστές που λαμβάνονται στη μελέτη Satrip, 1990

Ντροπή

IN

-1.3054

Β1

0,9756

Β2

-0.0807

CW

-1,9829

Διεισδύοντας

IN

-1,8973

Β1

1.0069

Β2

-0.0885

CW

-1.1422

* - MTOS - Μεγάλη Μελέτη Αποτέλεσμα Τραυμάτων (μελέτη για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του σοβαρού τραύματος). Τα δεδομένα που ελήφθησαν πριν από το 1986 χρησιμοποιήθηκαν.

Εξίσωση TRISS (πιθανότητα επιβίωσης):

B = BO + (BI x RTS) + (B2 x ISS) + (W3 x (Σημεία ηλικίας)). Πιθανότητα επιβίωσης = 1 / (1 + Εχρ ((-1) χ Β)). Περιορισμοί: πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που έλαβε η TRISS δεν είναι πάντα υψηλή. Προτείνεται ότι ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες μελέτες για την επίτευξη ακριβέστερων συντελεστών για διαφορετικές ομάδες ασθενών.

Κλίμακες για την εκτίμηση της σοβαρότητας του τραυματισμού στα παιδιά

Βαθμίδα τραυματισμών παιδιών

Βαθμός Παιδιατρικού Τραύματος (PTS) (Tepas J., J. Et al., 1985)

Χαρακτηριστικά

+2

+ 1

-1

Βάρος, kg

> 20

10-20

<10

Αναπνευστικό
σύστημα

Κανονικά

Μερικώς αποδεκτή

Μη προσβάσιμα, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα

ΑΠΟ

> 90 mm. . Ο καρδιακός ρυθμός καθορίζεται με a. Radialis

50-90 mm. . Art, παλλόμενος παλμός καρωτίδας

<50 mm. . Art, ο παλμός δεν είναι αισθητός

Επίπεδο
συνειδητότητας

Στο μυαλό

Διαταραχθεί

Κόμμα

Άνοιγμα
τραυμάτων

Δεν υπάρχει

Μικρή

Μεγάλο ή διεισδυτικό

Βλάβη στον
σκελετό

Δεν υπάρχει

Το ελάχιστο

Ανοίξτε ή πολλαπλά

Το συνολικό σκορ στην κλίμακα:

9 - 12 σημεία ελαφρύ τραύμα?

6-8 μονάδες - πιθανή απειλή για τη ζωή. 0-5 βαθμοί - μια κατάσταση που απειλεί τη ζωή? Λιγότερο από 0 σημεία είναι μια θανατηφόρα κατάσταση.

Βαθμολογία από PTS

Αποτέλεσμα

8ο

Πιθανότητα θανάτου <1%

<8

Είναι απαραίτητο να νοσηλευτείτε σε ένα εξειδικευμένο τμήμα

4

Η πιθανότητα θανάτου είναι 50%

<1

Πιθανότητα θανάτου> 98%

Η κλίμακα βαρύτητας του τραύματος για παιδιά (Rogsy Ε., 1994)

Κλινική
κατηγορία

Βαθμολογία

+2

+1

-1

Βάρος σώματος

> 20 kg

10-20 kg

<10 kg

Αναπνευστικό
σύστημα

Κανονικό

Δυνατό

Αδιαπέραστο

Συστολική αρτηριακή πίεση

> 90 mm Hg. Art.

50-90 mm Hg. Art.

<90 mm Hg. Art.

Κεντρικό
νευρικό
σύστημα

Η συνείδηση είναι
ξεκάθαρη

Σύγχυση
/ απώλεια
συνείδησης

Κωμωδία / απαξίωση

Άνοιγμα τραύματος

Όχι

Μικρά

Εκτεταμένη / διεισδυτική

Το οστικό
σύστημα

Όχι

Κλεισμένο
κάταγμα

Ανοιχτά / πολλαπλά κατάγματα

Εάν δεν υπάρχει μανσέτα για τον προσδιορισμό της πίεσης του αίματος, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες βαθμολογίες: + 2 παλμοί στον καρπό είναι ψηλαφημένοι. +1 - ο παλμός στη βουβωνική χώρα δεν είναι αισθητός. -1 - ο παλμός δεν είναι αισθητός.

Εάν η συνολική βαθμολογία σε μια κλίμακα <8 βαθμών, αρχίζουν αμέσως να παρέχουν φροντίδα και να νοσηλεύουν το παιδί στο νοσοκομείο. 7.3.

Τροποποιημένη κλίμακα σοβαρότητας τραυματισμού

Τροποποιημένη αξιολόγηση του τραυματισμού, βαθμολογίες

Κλίμακα Coma Γλασκόβης

Συστολική αρτηριακή πίεση, mm Hg. Art.

Αναπνευστικός ρυθμός, min

4

13-15

> 89

10-20

3

9-12

76-89

> 29

2

6-8

50-75

6-9

1

4-5

1-49

1-5

0

3

0

0

Κάθε δείκτης έχει μια εκτίμηση από 0 έως 4 πόντους, τότε προστίθενται όλα τα σημεία (το ποσό είναι από 1 έως 12). Ένα σκορ <11 μονάδων υποδεικνύει σοβαρό τραυματισμό.

trusted-source[4]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.