^

Υγεία

Υγειονομικός γιατρός για την υγιεινή των παιδιών και των εφήβων

, Ιατρικός συντάκτης
Τελευταία επισκόπηση: 23.02.2020
Fact-checked
х

Όλα τα περιεχόμενα του iLive ελέγχονται ιατρικά ή ελέγχονται για να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ακριβέστερη ακρίβεια.

Έχουμε αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές προμήθειας και συνδέουμε μόνο με αξιόπιστους δικτυακούς τόπους πολυμέσων, ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και, όπου είναι δυνατόν, ιατρικά επισκοπικά μελέτες. Σημειώστε ότι οι αριθμοί στις παρενθέσεις ([1], [2], κλπ.) Είναι σύνδεσμοι με τις οποίες μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτές τις μελέτες.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιο από το περιεχόμενό μας είναι ανακριβές, παρωχημένο ή αμφισβητήσιμο, παρακαλώ επιλέξτε το και πατήστε Ctrl + Enter.

Ένας ειδικός ιατρός που παρακολουθεί τις σωστές συνθήκες διαβίωσης και ανατροφής των παιδιών είναι ένας γιατρός ασθενοφόρων για την υγιεινή των παιδιών και των εφήβων.

Ένας τέτοιος γιατρός είναι υπεύθυνος για την τήρηση υγειονομικών και προληπτικών μέτρων, τα οποία παρέχουν τις πιο άνετες συνθήκες για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού.

trusted-source[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

Ποιος είναι γιατρός υγιεινής για την υγιεινή των παιδιών και των εφήβων;

Η θέση ενός υγειονομικού γιατρού για την υγιεινή των παιδιών προϋποθέτει έλεγχο της συμμόρφωσης με τους κανόνες και τους όρους διαμονής, εκπαίδευσης, ανάπτυξης και εκπαίδευσης στην παιδική και εφηβική ηλικία. Ένας τέτοιος ειδικός εργάζεται, κατά κανόνα, σε έναν υγειονομικό-επιδημιολογικό σταθμό.

Ο γιατρός καθορίζει η πιθανότητα δυσμενών επιδράσεων από εξωτερικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του παιδιού, καθορίζει το βαθμό που απαιτείται πρότυπα υγιεινής των δεδομένων των παιδιών, λαμβάνει υπόψη όλες τις ελλείψεις που μπορεί να αλληλεπιδράσει με πλήρη ψυχική και σωματική ανάπτυξη του παιδιού.

Ο ιατρός πρέπει να γνωρίζει σαφώς όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με τους κανόνες του παιδικού περιβάλλοντος. Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με αυτούς τους κανόνες, υπάρχει ένα ορισμένο σύνολο κανόνων, που καθορίζονται σε ειδικά αναπτυγμένες οδηγίες και τεχνικές.

Ένας ειδικός αυτού του προφίλ έχει πλήρη ανώτερη ιατρική εκπαίδευση και μπορεί να εργαστεί σε κάθε υγειονομικό και επιδημιολογικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών.

Πότε πρέπει να πάω σε γιατρό για την υγιεινή των παιδιών και των εφήβων;

Η προσφυγή σε ιατρό μπορεί να οφείλεται στους ακόλουθους λόγους:

 • την ανάγκη να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας των παιδικών εδαφών και οργανισμών ·
 • τις διαθέσιμες περιπτώσεις αρνητικών επιπτώσεων του περιβάλλοντος και των συνθηκών διαβίωσης στην υγεία των παιδιών ·
 • την ανάγκη λήψης μέτρων για τη βελτίωση της υγείας του παιδικού πληθυσμού ·
 • την ανάγκη παροχής στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επίπτωση των παιδιών ·

Υγειονομικός γιατρός για την υγιεινή των παιδιών και των εφήβων

 • οργάνωση προληπτικών μέτρων ·
 • διεξαγωγή υγειονομικών ερευνών των ιδρυμάτων ·
 • αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της βακτηριολογικής και εργαστηριακής ανάλυσης ·
 • καταρτίζοντας πράξη ή πρωτόκολλο σχετικά με την παραβίαση των υγειονομικών κανόνων.

Είδη γιατρό για την υγιεινή των παιδιών και των εφήβων πρέπει με όλα τα μέσα και τις δυνατότητες για να βοηθήσει στη βελτίωση των συνθηκών των εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για παιδιά, διευκολύνει την εκπαιδευτική και ενημερωτική μιλά για την ανάγκη τήρησης των κανόνων της προσωπικής και δημόσιας υγιεινής.

Ποιες δοκιμές πρέπει να λάβω όταν πηγαίνω σε γιατρό για την υγιεινή των παιδιών και των εφήβων;

Η επίσκεψη σε ειδικευόμενο προσωπικό δεν απαιτεί την υποβολή οποιωνδήποτε ειδικών αναλύσεων. Εάν είναι απαραίτητο, επιβεβαιώστε ή αρνηθείτε την ύπαρξη οποιουδήποτε παθολογικού μολυσματικού ενδιαφέροντος, ο ειδικός θα διεξάγει ανεξάρτητα τις απαραίτητες μελέτες, βάσει επιδημιολογικών απαιτήσεων.

Ποιες διαγνωστικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται από τον γιατρό υγιεινής για την υγιεινή των παιδιών και των εφήβων;

Οι μέθοδοι διάγνωσης των υγειονομικών κανόνων είναι οι εξής:

 • βακτηριολογική μέθοδος - απαιτεί την κατανομή της καθαρής καλλιέργειας ενός συγκεκριμένου τύπου παθογόνου με επακόλουθη αναγνώριση. Η μελέτη αυτή διεξάγεται σε διάφορα στάδια και διαρκεί έως 2 ημέρες. Σπέρνουν το επιλεγμένο υλικό σε ένα πυκνό θρεπτικό μέσο, εξετάζουν τις βλαστημένες αποικίες βακτηρίων, εντοπίζουν τον παθογόνο με μια δοκιμή ευαισθησίας στα αντιβακτηριακά φάρμακα.
 • μεθόδου διερεύνησης μετρολογικών χαρακτηριστικών.

Τι κάνει ένας γιατρός ασθενοφόρων για παιδιά και εφήβους;

Ειδικός για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων και κανονισμών πρέπει:

 • να εξασφαλίζουν επαρκή υγειονομικά πρότυπα στις εγκαταστάσεις και στα εδάφη της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης των παιδιών ·
 • παρακολούθηση της διαθεσιμότητας και της υγιεινής κατάστασης των παιδικών χώρων, παιδικών και αθλητικών χώρων, αίθουσες για μαθήματα,
 • την πρόληψη και την καταπολέμηση των αναδυόμενων περιβαλλοντικών ζητημάτων ·
 • να δώσουν προσοχή στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά την περίοδο μελέτης, μαζικών εκδηλώσεων για παιδιά, στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών ·
 • να λάβουν μέτρα έκτακτης ανάγκης που εμποδίζουν την ανάπτυξη και διάδοση μαζικής μόλυνσης από μολυσματικές και μη μολυσματικές ασθένειες σε ιδρύματα όπου βρίσκονται τα παιδιά.

Ο ιατρός πρέπει να έχει πρόσβαση στο εργαστήριο υγιεινής και υγιεινής, καθώς και να εκτελεί ορισμένα μέτρα θεραπευτικής, προληπτικής και μαζικής υγείας μεταξύ των παιδιών και να παρακολουθεί την εφαρμογή τους.

Η σύναψη ιατρικής εξέτασης εκ μέρους ενός τέτοιου ειδικού πρέπει να αποτελεί λόγο για ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών για τα μεγαλύτερα παιδιά και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ποιες ασθένειες αντιμετωπίζονται με υγιεινή ασθενοφόρων σε παιδιά και εφήβους;

Ο γιατρός της υγειονομικής περίθαλψης όμως έχει ιατρική εκπαίδευση, αλλά δεν ασχολείται με τη θεραπεία συγκεκριμένων ασθενειών: η ικανότητά του περιλαμβάνει, πρωτίστως, την πρόληψη πιθανών ασθενειών. Ένας τέτοιος ειδικός δεν πρέπει να επιτρέψει την εξάπλωση της εστίας στα παιδιά ενός ιδρύματος, αλλά, αντίθετα, να προωθήσει την πλήρη ανάπτυξη και δραστηριότητα των παιδιών.

Το έργο ενός ιατρού συνεπάγεται μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Καταπολέμηση της διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τα πρότυπα υγιεινής, συμβάλλουν στην πρόληψη των παθήσεων - είναι η άμεση ευθύνη του επαγγελματία, χάρη στο οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την υγεία των παιδιών μας.

Ο ειδικός στα υγειονομικά πρότυπα πρέπει να γνωρίζει την υγιεινή, τη φυσιολογία, να εκτελεί τις απαραίτητες μελέτες και να αξιολογεί όλους τους δείκτες της κατάστασης του παιδιού. Παρακολουθεί επίσης τη συμμόρφωση με τους κανόνες της σωματικής δραστηριότητας, την επίδραση φυσικών και χημικών παραγόντων στις δραστηριότητες των παιδιών.

Συμβούλια Ιατρού Υγιεινής Παιδιών και Εφήβων

Τα θέματα υγιεινής είναι εξαιρετικά σημαντικά στην ανατροφή του παιδιού. Η συμμετοχή του σχολείου και των γονέων στην επίλυση αυτού του προβλήματος είναι αναμφισβήτητη.

Για την πλήρη ανάπτυξη του παιδιού, θα πρέπει να ενσταλάξει τις απαραίτητες δεξιότητες από την παιδική ηλικία:

 • τήρηση του καθεστώτος της ημέρας, κατανομή του χρόνου μελέτης, ανάπαυσης, αναψυχής, ύπνου.
 • την ανάπτυξη χρήσιμων συνηθειών όπως το πλύσιμο το πρωί, το βούρτσισμα των δοντιών, το πλύσιμο των χεριών πριν από το φαγητό και μετά τη μετάβαση στην τουαλέτα κ.λπ.
 • την ενίσχυση της υγείας του παιδιού με τη βοήθεια ημερήσιων πρωινών ασκήσεων, παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων, τμημάτων, ενεργών δραστηριοτήτων αναψυχής
 • Προώθηση ορθολογικού εξωσχολικού χόμπι (ανάγνωση επιστημονικής και γνωστικής λογοτεχνίας, επίσκεψη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, διαλέξεις για την υγιεινή).
 • την ανάγκη για ξεκούραση το καλοκαίρι, κολύμπι στο νερό, ηλιοθεραπεία, διατροφή βιταμινών πλήρους αξίας.

Το παιδί πρέπει να εξηγηθεί ότι το καθαρό δέρμα, η ευχάριστη οσμή του σώματος και τα τακτοποιημένα ρούχα είναι ο κανόνας που πρέπει να τηρείται για την υγεία και την ελκυστικότητά του. Αυτές οι εξηγήσεις πρέπει απαραίτητα να επιβεβαιώνονται από ένα προσωπικό παράδειγμα γονέων και εκπαιδευτικών.

Ο γιατρός υγιεινής για την υγιεινή των παιδιών και των εφήβων δεν είναι πολύ δυνατός επάγγελμα, αλλά η σημασία του συχνά υποτιμάται. Στην αρμοδιότητα αυτού του ειδικού - την υγεία και το πλήρες μέλλον των παιδιών μας.

trusted-source[8], [9], [10], [11]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.